دارالترجمه مرکزی کشور آلمان

لیست قیمت مدارک رایج

(فقط مدارک فارسی صادره از کشور ایران)

هزینه ترجمه شناسنامه در آلمان

50

شامل:

ترجمه رسمی شناسنامه

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

هزینه ترجمه کارت ملی در آلمان

50

شامل:

ترجمه رسمی کارت ملی

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

هزینه ترجمه سند ازدواج در آلمان

100

شامل:

ترجمه رسمی سند ازدواج

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

هزینه ترجمه گواهینامه رانندگی

50

شامل:

ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

هزینه ترجمه مدرک دیپلم / لیسانس

50

شامل:

ترجمه رسمی مدرک

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

هزینه ترجمه مدرک فنی و حرفه ای

50

شامل:

ترجمه رسمی مدرک

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

هزینه ترجمه گواهی سوء پیشینه

50

شامل:

ترجمه رسمی گواهی سوء پیشینه

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

هزینه ترجمه کارت خدمت سربازی

50

شامل:

ترجمه رسمی کارت به آلمانی

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

هزینه ترجمه سابقه کار

50

شامل:

ترجمه رسمی مدرک

ارسال پستی رایگان

بدون هزینه های پنهان مانند اضافه کردن مالیات و غیره

دسته بندی مدارک با کلیک روی گروه مورد نظر

همه مدارک تحصیلی مدارک شناسایی مدارک عمومی
تماس با ما

با ما در ارتباط باشید