دارالترجمه مرکزی کشور آلمان

ترجمه رسمی مدارک شناسایی:
ترجمه کارت ملی

ترجمه رسمی مدارک شناسایی: ترجمه کارت ملی

لطفاً توضیحات مربوط به ترجمه رسمی کارت ملی را بطور کامل مطالعه و رعایت فرمایید. پس از مطالعه تنها در صورت وجود سوال، با ما تماس بگیرید.

مدت زمان انجام ترجمه رسمی

مدت زمان انجام ترجمه رسمی برای کارت ملی: 1 روز انجام ترجمه + 1 روز ارسال پستی

هزینۀ ترجمه

هزينه ترجمه کارت ملی مبلغ ٥٠ يورو ميباشد (بهمراه ارسال رايگان) كه شماره حساب و یا صورتحساب جهت واريز مبلغ پس دريافت پاكت ترجمه برايتان ارسال خواهد شد.

مراحل انجام ترجمه
  1. تمام مواردى كه براى انجام ترجمه شناسنامه شما نياز داريم بدين قرار است:

    ١. اسكن تمام صفحات(حتى صفحات خالى) (به ویدئوی آموزش اسکن صحیح توجه فرمایید)

    ٢.ديكته لاتين تمام اسامىِ اصلى، مطابق پاسپورت (اصلاح و ارسال مجدد شامل هزينه خواهد بود)

    ٣.آدرس دقيق پستى(با ذكر نامِ روى صندوق پستى شما)

    لطفاً توجه داشته باشيد كه در صورت نياز به لگاليزه، مدارك بايد فقط و فقط در ايران ترجمه و توسط سفارت آلمان در تهران (ويزامتريك) مهر لگاليزه دريافت كنند.