دارالترجمه مرکزی کشور آلمان

ترجمه رسمی مدارک عمومی و کاری:
ترجمه مدرک فنی و حرفه ای

ترجمه رسمی مدارک عمومی و کاری: ترجمه مدرک فنی و حرفه ای

لطفاً توضیحات مربوط به ترجمه رسمی مدرک فنی و حرفه ای را بطور کامل مطالعه و رعایت فرمایید. پس از مطالعه تنها در صورت وجود سوال، با ما تماس بگیرید.

مدت زمان انجام ترجمه رسمی

مدت زمان انجام ترجمه رسمی برای مدرک فنی و حرفه ای: 1 روز انجام ترجمه + 1 روز ارسال پستی

هزینۀ ترجمه

هزينه ترجمه مدرک فنی و حرفه ای مبلغ 50 يورو برای هر صفحه ميباشد (بهمراه ارسال رايگان) كه شماره حساب و یا صورتحساب جهت واريز مبلغ پس دريافت پاكت ترجمه برايتان ارسال خواهد شد.

مراحل انجام ترجمه
  1. تمام مواردى كه براى انجام ترجمه سابقه کار شما نياز داريم بدين قرار است:

    ١. اسكن مدرک فنی و حرفه ای (به ویدئوی آموزش اسکن صحیح توجه فرمایید)

    ٢.ديكته لاتين تمام اسامىِ اصلى، مطابق پاسپورت (اصلاح و ارسال مجدد شامل هزينه خواهد بود)

    ٣.آدرس دقيق پستى(با ذكر نامِ روى صندوق پستى شما)