دارالترجمه مرکزی کشور آلمان

ترجمه رسمی مدارک عمومی و کاری:
ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

ترجمه رسمی مدارک عمومی و کاری: ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه

لطفاً توضیحات مربوط به ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه را بطور کامل مطالعه و رعایت فرمایید. پس از مطالعه تنها در صورت وجود سوال، با ما تماس بگیرید.

مدت زمان انجام ترجمه رسمی

مدت زمان انجام ترجمه رسمی برای گواهی عدم سوء پیشینه: 1 روز انجام ترجمه + 1 روز ارسال پستی

هزینۀ ترجمه

هزينه ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه مبلغ 50 يورو (بهمراه ارسال رايگان) كه شماره حساب و یا صورتحساب جهت واريز مبلغ پس دريافت پاكت ترجمه برايتان ارسال خواهد شد.

مراحل انجام ترجمه
  1. تمام مواردى كه براى انجام ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه شما نياز داريم بدين قرار است:

    ١. اسكن گواهی عدم سوء پیشینه (به ویدئوی آموزش اسکن صحیح توجه فرمایید)

    ٢.ديكته لاتين تمام اسامىِ اصلى، مطابق پاسپورت (اصلاح و ارسال مجدد شامل هزينه خواهد بود)

    ٣.آدرس دقيق پستى(با ذكر نامِ روى صندوق پستى شما)