دارالترجمه مرکزی کشور آلمان

ترجمه رسمی مدارک عمومی و کاری:
ترجمه سوابق بیمه

ترجمه رسمی مدارک عمومی و کاری: ترجمه سوابق بیمه

لطفاً توضیحات مربوط به ترجمه رسمی سوابق بیمه را بطور کامل مطالعه و رعایت فرمایید. پس از مطالعه تنها در صورت وجود سوال، با ما تماس بگیرید.

مدت زمان انجام ترجمه رسمی

مدت زمان انجام ترجمه رسمی برای سوابق بیمه: 1 روز انجام ترجمه + 1 روز ارسال پستی

هزینۀ ترجمه

هزينه ترجمه سوابق بیمه مبلغ 70 يورو برای هر برگه ميباشد (بهمراه ارسال رايگان) كه شماره حساب و یا صورتحساب جهت واريز مبلغ پس دريافت پاكت ترجمه برايتان ارسال خواهد شد.

مراحل انجام ترجمه
  1. تمام مواردى كه براى انجام ترجمه سوابق بیمه شما نياز داريم بدين قرار است:

    ١. اسكن سوابق بیمه (به ویدئوی آموزش اسکن صحیح توجه فرمایید)

    ٢.ديكته لاتين تمام اسامىِ اصلى، مطابق پاسپورت (اصلاح و ارسال مجدد شامل هزينه خواهد بود)

    ٣.آدرس دقيق پستى(با ذكر نامِ روى صندوق پستى شما)