دارالترجمه مرکزی کشور آلمان

ترجمه رسمی مدارک عمومی و کاری:
ترجمه سوابق بیمه خودرو (تخفیف بیمه)

ترجمه رسمی مدارک عمومی و کاری: ترجمه سوابق بیمه خودرو (تخفیف بیمه)

لطفاً توضیحات مربوط به ترجمه رسمی سوابق بیمه خودرو (تخفیف بیمه) را بطور کامل مطالعه و رعایت فرمایید. پس از مطالعه تنها در صورت وجود سوال، با ما تماس بگیرید.

مدت زمان انجام ترجمه رسمی

مدت زمان انجام ترجمه رسمی برای سوابق بیمه خودرو: 1 روز انجام ترجمه + 1 روز ارسال پستی

هزینۀ ترجمه

هزينه ترجمه سوابق بیمه خودرو مبلغ 70 يورو ميباشد (بهمراه ارسال رايگان) كه شماره حساب و یا صورتحساب جهت واريز مبلغ پس دريافت پاكت ترجمه برايتان ارسال خواهد شد.

مراحل انجام ترجمه
  1. تمام مواردى كه براى انجام ترجمه سوابق بیمه خودرو شما نياز داريم بدين قرار است:

    ١. اسكن سوابق بیمه خودرو (به ویدئوی آموزش اسکن صحیح توجه فرمایید)

    ٢.ديكته لاتين تمام اسامىِ اصلى، مطابق پاسپورت (اصلاح و ارسال مجدد شامل هزينه خواهد بود)

    ٣.آدرس دقيق پستى(با ذكر نامِ روى صندوق پستى شما)