دارالترجمه مرکزی کشور آلمان

ترجمه رسمی مدارک شناسایی:
ترجمه سند ازدواج (عقدنامه)

ترجمه رسمی مدارک شناسایی: ترجمه سند ازدواج (عقدنامه)

لطفاً توضیحات مربوط به ترجمه رسمی سند ازدواج (عقدنامه) را بطور کامل مطالعه و رعایت فرمایید. پس از مطالعه تنها در صورت وجود سوال، با ما تماس بگیرید.

مدت زمان انجام ترجمه رسمی

مدت زمان انجام ترجمه رسمی برای سند ازدواج (عقدنامه): 1 روز انجام ترجمه + 1 روز ارسال پستی

هزینۀ ترجمه

هزينه ترجمه سند ازدواج (عقدنامه) مبلغ 100 يورو ميباشد (بهمراه ارسال رايگان) كه شماره حساب و یا صورتحساب جهت واريز مبلغ پس دريافت پاكت ترجمه برايتان ارسال خواهد شد.

مراحل انجام ترجمه

تمام مواردى كه براى انجام ترجمه سند ازدواج (عقدنامه) شما نياز داريم بدين قرار است:

١. اسكن تمام صفحات(حتى صفحات خالى) (به ویدئوی آموزش اسکن صحیح توجه فرمایید)

٢.ديكته لاتين تمام اسامىِ اصلى، مطابق پاسپورت (اصلاح و ارسال مجدد شامل هزينه خواهد بود)

٣.آدرس دقيق پستى(با ذكر نامِ روى صندوق پستى شما)

لطفاً توجه داشته باشيد كه در صورت نياز به لگاليزه، مدارك بايد فقط و فقط در ايران ترجمه و توسط سفارت آلمان در تهران (ويزامتريك) مهر لگاليزه دريافت كنند.