وب سایت های مهم و مفید برای زندگی در آلمان

سیاست حفظ حریم خصوصی

با آرمان حفظ حریم خصوصی و احترام به حقوق مشتریان، ما به تعهد کامل به رعایت حریم خصوصی تمامی افراد و مشتریان خود در تطابق با قوانین کشور آلمان می‌پردازیم.

حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوصی شما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما تمام تدابیر ضروری را برای حفاظت از این اطلاعات اتخاذ نموده‌ایم.

در اینجا، برخی از تعهدات ما در حفظ حریم خصوصی و مدیریت اطلاعات شخصی آمده است:

محرمانگی و حفاظت: ما تمهیدات امنیتی لازم را برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، اسفاده غیرمجاز، یا افشای اطلاعات شخصی اتخاذ کرده‌ایم.

حقوق شما: به عنوان مشتریان، شما حق دسترسی، اصلاح، حذف و یا محدود کردن اطلاعات شخصی خود را دارید و ما آماده‌ایم این حقوق را احترام بگذاریم.

پیگیری قوانین: ما به طور مداوم تغییرات در قوانین و مقررات حریم خصوصی کشور آلمان را پیگیری نموده و تطابق خدمات و فرآیندهای خود را با آنها ایجاد می‌کنیم.

با اطمینان از پایبندی ما به اصول حریم خصوصی و امنیت اطلاعات، شما می‌توانید با آرامش کامل از خدمات ما بهره‌برداری نمایید.